dimarts, 5 de novembre de 2013

Gest poètic


Sabor nostálgico
Tècnica mixta sobre fusta


Per a tu
Oli i tècnic mixta sobre fusta


Media hora
Tècnica mixta sobre fusta


Susana
Tècncia mixta sobre fusta


Colors llum
Tècnica mixta sobre fusta


Arte de la Poesía
Tècnica mixta sobre fusta


Puente azul
Tècnica mixta sobre fusta

Geometría
Tècnica mixta sobre fusta

 Viens, je suis là
Tècnica mixta sobre fusta

 Toulouse
Tècnica mixta sobre fusta

 210
Tècnica mixta sobre fusta

Cultura d'amor
Tècnica mixta sobre fusta

Sonata del cor
Tècnica mixta sobre tela

Geometría polivalente
Tècnica mixta sobre tela

 Geometria del cos
Tècnica mixta sobre tela

Regles d'urbanitat
Tècnica mixta sobre fusta

 Color del somni
Tècnica mixta sobre fusta

 Dóna respostes
Tècnica mixta sobre tela

Espai càlid
Tècnica mixta sobre tela

Espai blau 
Tècnica mixta sobre tela

L'aéronautique
Tècnica mixta sobre fusta

Organitza la teva vida
Tècncia mixta sobre fusta

 589
Tècnica mixta sobre fusta

586
Tècnica mixta sobre fusta

La tíbia luz de los espejos
Tècnica mixta sobre fusta

 Je ne sais pas où tu commences
Tècnica mixta sobre fusta

Besos de frágil arquitectura
Tècnica mixta sobre fusta